"> Rəsulov Hüseyn Əvəz oğlu - Göyçay Ensiklopediyası