"> Rəsulov Rəsul Alı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası