"> RÜSTƏMOV Vaqif Məmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası