"> SƏFƏRƏLİYEV Rüstəm Qasım oğlu – Göyçay Ensiklopediyası