"> SƏFƏRƏLİYEV Rüstəm Qasım oğlu - Göyçay Ensiklopediyası