"> Səfərəliyev Rüstəm Qasım oğlu - Göyçay Ensiklopediyası