"> SƏFƏROV Səttar İsmayıl oğlu - Göyçay Ensiklopediyası