"> SƏFƏROV Səttar İsmayıl oğlu – Göyçay Ensiklopediyası