"> Səmədli Əli Qafur oğlu - Göyçay Ensiklopediyası