"> Səmədov Məhəmməd Yəhya oğlu - Göyçay Ensiklopediyası