"> SƏMƏDOV Məhəmməd Yəhya oğlu - Göyçay Ensiklopediyası