"> SƏMƏDOV Məhəmməd Yəhya oğlu – Göyçay Ensiklopediyası