"> SƏMƏDOV Qafur Hacı İmamalı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası