"> SƏMƏDOV Qafur Hacı İmamalı oğlu – Göyçay Ensiklopediyası