"> Səmədov Qafur Hacı İmamalı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası