"> SƏMİDLİ Babək Mətləb oğlu - Göyçay Ensiklopediyası