"> Şərifli Məmmədəli Xəlil oğlu - Göyçay Ensiklopediyası