"> Şərifli Tamara Məmmədəli qızı - Göyçay Ensiklopediyası