"> SAABOV Şirbala Mirzə oğlu - Göyçay Ensiklopediyası