"> Saabov Şirbala Mirzə oğlu - Göyçay Ensiklopediyası