"> SAABOV Şirbala Mirzə oğlu – Göyçay Ensiklopediyası