"> Sadıqova Gülcamal Nəriman qızı - Göyçay Ensiklopediyası