"> Salehli Bəhruz Qədir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası