"> SALEHOV Sracəddin Firuddin oğlu – Göyçay Ensiklopediyası