"> SALEHOV Sracəddin Firuddin oğlu - Göyçay Ensiklopediyası