"> Salehov Siracəddin Firidun oğlu - Göyçay Ensiklopediyası