"> SALMANOV Paşa Həkim oğlu – Göyçay Ensiklopediyası