"> SALMANOV Paşa Həkim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası