"> Salmanov Paşa Həkim oğlu - Göyçay Ensiklopediyası