"> SALMANOV Salman Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası