"> Salmanov Salman Məhəmməd oğlu - Göyçay Ensiklopediyası