"> SALMANOV Salman Məhəmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası