"> Salmanova Çimnaz Qafar qızı - Göyçay Ensiklopediyası