"> Şirəliyev Mehman Qaçay oğlu - Göyçay Ensiklopediyası