"> ŞİRİNOV Elbrus Əlisaab oğlu - Göyçay Ensiklopediyası