"> ŞIXƏLİYEV Ramiz Məhəmməd oğlu – Göyçay Ensiklopediyası