"> Soltanov Fərid Rafael oğlu - Göyçay Ensiklopediyası