"> Soltanov Rafael Nəsir oğlu - Göyçay Ensiklopediyası