"> SSRİ ALİ SOVETİNDƏ AZƏRBAYCAN SSR-Nİ TƏMSİL EDƏN GÖYÇAY SEÇKİ DAİRƏSİNDƏN SEÇİLMİŞ DEPUTATLAR - Göyçay Ensiklopediyası