"> SULTANOV Lütvəli bəy Mirzə bəy oğlu – Göyçay Ensiklopediyası