"> Sultanov Lütvəli bəy Mirzə bəy oğlu - Göyçay Ensiklopediyası