"> Sultanov Mehdi bəy Eynəli bəy oğlu - Göyçay Ensiklopediyası