"> SULTANOV Mehdi bəy Eynəli bəy oğlu – Göyçay Ensiklopediyası