"> SULTANOV Mehdi bəy Eynəli bəy oğlu - Göyçay Ensiklopediyası