"> Sultanov Niyaz Əlibəy oğlu - Göyçay Ensiklopediyası