"> Sultanov Şahin Əşrəf oğlu - Göyçay Ensiklopediyası