"> TAHİROV Nadir Məmmədhəsən oğlu - Göyçay Ensiklopediyası