"> Tahirov Nadir Məmmədhəsən oğlu - Göyçay Ensiklopediyası