"> Tahirova Minarə Məmməd qızı - Göyçay Ensiklopediyası