"> TAHİROVA Minarə Məmməd qızı – Göyçay Ensiklopediyası