"> Tumanov Aleksandr Qriqoriyeviç - Göyçay Ensiklopediyası