"> VƏLİYEV Nofəl Abdulməcid oğlu – Göyçay Ensiklopediyası