"> VƏLİYEV Nofəl Abdulməcid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası