"> VƏLİYEV Qüdrət Osman oğlu – Göyçay Ensiklopediyası