"> Vəliyev Qüdrət Osman oğlu - Göyçay Ensiklopediyası