"> VƏLİYEV Şəmsəddin Qara oğlu - Göyçay Ensiklopediyası