"> VƏLİYEV Şəmsəddin Qara oğlu – Göyçay Ensiklopediyası