"> VƏLİYEV Siyavuş Şəmsəddin oğlu – Göyçay Ensiklopediyası