"> VƏLİYEVA Zülfiyyə Əlisaab qızı – Göyçay Ensiklopediyası