"> Xəlilov Əbdülhəmid Yusif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası