"> XƏLİLOV Əbdülhəmid Yusif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası