"> XƏLİLOV Əbdülhəmid Yusif oğlu – Göyçay Ensiklopediyası