"> XƏLİLOV Abdulla İdris oğlu - Göyçay Ensiklopediyası