"> XƏLİLOV Abdulla İdris oğlu – Göyçay Ensiklopediyası