"> XƏLİLOV Elçin Nüsrət oğlu – Göyçay Ensiklopediyası