"> XƏLİLOV Elçin Nüsrət oğlu - Göyçay Ensiklopediyası