"> XƏLİLOV Hüseyn Bürcəli oğlu – Göyçay Ensiklopediyası