"> XƏLİLOV Hüseyn Bürcəli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası