"> Xəlilov Hüseyn Bürcəli oğlu - Göyçay Ensiklopediyası