"> XƏLİLOV Mikayıl Qafar oğlu – Göyçay Ensiklopediyası