"> XƏLİLOV Mübariz Yaqub oğlu – Göyçay Ensiklopediyası