"> Xəlilov Mübariz Yaqub oğlu - Göyçay Ensiklopediyası