"> Xəlilov Musa Mahmud oğlu - Göyçay Ensiklopediyası