"> XƏLİLOV Musa Mahmud oğlu - Göyçay Ensiklopediyası