"> Xəlilov Nüsrət Yusif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası