"> XƏLİLOV Nüsrət Yusif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası