"> XƏLİLOV Nüsrət Yusif oğlu – Göyçay Ensiklopediyası