"> XƏLİLOV Rəhim Sarı oğlu - Göyçay Ensiklopediyası