"> Xəlilov Səyyaf Hüseyn oğlu - Göyçay Ensiklopediyası