"> XƏLİLOV Səyyaf Hüseyn oğlu - Göyçay Ensiklopediyası