"> XƏLİLOV Səyyaf Hüseyn oğlu – Göyçay Ensiklopediyası