"> Xəlilov Şaməddin Xəlil oğlu - Göyçay Ensiklopediyası