"> XƏLİLOV Şaməddin Xəlil oğlu – Göyçay Ensiklopediyası