"> XƏLİLOV Şaməddin Xəlil oğlu - Göyçay Ensiklopediyası