"> Xəlilov Telman Əbdulhəmid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası