"> XƏLİLOV Telman Əbdulhəmid oğlu - Göyçay Ensiklopediyası