"> XƏLİLOV Vidadi Vaqif oğlu – Göyçay Ensiklopediyası