"> Xəlilov Vidadi Vaqif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası