"> XƏLİLOV Vidadi Vaqif oğlu - Göyçay Ensiklopediyası