"> Xəlilova Fərqanə Qurban qızı - Göyçay Ensiklopediyası