"> XƏLİLOVA Fərqanə Qurban qızı – Göyçay Ensiklopediyası